Liên lạc

Tại sao máy bán hàng tự động lại là mảnh đất mới (Phần I)

Máy bán tự động có thể thấy ở mọi nơi trên đời, đặc biệt ở những nơi như ga và khách sạn.Vậy tại sao máy bán tự động lại phổ biến như vậy?Hãy kiểm tra lý do.

1., BƯP;Sự tiện lợi và tức thời của nó không thể thay thế được bởi

Thương mại E. Nó gần với các người dùng ngon miệng nhờ nhờ nhờ vả nhờ đó mà cuộc sống hàng ngày, sự tiện nghi và tức thời độc đáo của nó không thể thay thế bằng e-Thương-mại!Với xu động xúc động của bọn tuyệt vời giàu đông hơn và giải quyết hơn, những người vị khác

*nbsp;

Theo kinh nghiệm quốc tế, máy bán hàng tự động sẽ đi vào thời kỳ phát triển nhanh trong khi sản phẩm đầu người của một thành phố cao hơn giá trị 10000.Hiện tại, ở Trung Quốc có nhiều hơn ba mươi thành phố với sản phẩm đầu tư lớn hơn cả nghìn đô, gồm gần 300 triệu người tiêu dùng.Hơn nữa, theo các thống kê thị trường, người tiêu thụ ngon, nhiều hơn và kinh tế.Sản phẩm giá cao hơn nhiều so với giá trị của khách hàng.Khẩu hiệu *nbsp; Do đó, những kênh hàng hóa tiện lợi gần với cuộc sống hàng ngày của khách hàng là một vũ khí bén để chống lại e-thương, mà sẽ được phát triển mạnh trong tương lai.

*nbsp;

: *NBC;

Nhu cầu đã được cố định tương đối: hầu hết các máy bán hàng tự động được thiết lập trong bán kính của người tiêu dùng ngon ngon và 39; cuộc sống hàng ngày, và được sắp xếp trong các cảnh cố định như các tòa nhà văn phòng và cộng đồng.Dựa theo thói quen sống của những nhóm này, những phân loại cốt lõi được triển khai một cách có thể thích nghi với nhu cầu tiêu thụ hàng tuần.

*nbsp;

*nbsp;