Liên lạc

Máy sản xuất vũ trụ bao nhiêu?

Dựa trên nghiên cứu về thị trường bán lẻ toàn cầu, dữ liệu của Kantar Retal Conservations cho thấy khi sản phẩm đầu tư nhân dân đạt tới 10,000 đô-la Mỹ, nhu cầu của người tiêu dùng cho máy bán hàng sẽ mở ra một vụ nổ.Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia, tại phần thưởng thẩm thẩm diễn xuất, quốc gia tôi cao 8917;s nhân dân s ố 9 provinces, bao gồm hơn 350 triệu người.Trong tương lai, kênh bán hàng tự động có thể trở thành một kênh mới nổi trong ngành bán lẻ.(

) Hiện tại, sản phẩm bán bởi các máy bán hàng tự động trên thị trường chủ yếu là thức uống và đồ ăn vặt truyền thống.Những loại thuốc bán lẻ và máy bán hàng tự động người lớn cũng xuất hiện trong những năm gần đây.

makeup Venling Machine for sale

Về mặt mỹ phẩm, as international brands such as Sephora, L nhờ vả;39;Oreal Paris, Chanel và một số cửa hàng trang sức mỹ phẩm đã sản xuất hàng bán tự phát triển các máy bán hàng tự phát triển và phát triển chúng trên diện rộng, thì thị trường quốc gia dường như đã ngửi thấy cơ hội và sẵn sàng di chuyển.BJDZ Mấy năm gần đây, các công ty sản xuất tại các sân bay nước ngoài, tàu điện ngầm và các siêu thị.Cái máy phủ đầy trang điểm, nước hoa, thuốc tẩy da và bộ dụng cụ du lịch.