Liên lạc

Phát triển tương lai của máy bán tự động

Với s ự phát triển của internet và các khách hàng đang tăng cường. và 292;39; nhu cầu mua sắm đòi hỏi tiện lợi, tình hình bán lẻ của Trung Quốc và 999 đang thay đổi trầm trọng.Đối với FMCG (đồ tiêu dùng vận động nhanh), ngoài chợ BHG và cửa hàng tạp hóa, máy bán hàng tự động đang mở một cửa sổ khác cho các công ty hưởng lợi nhuận và dịch vụ 24h.Ban đầu Công ty Suntory để đưa các máy bán tự động vào Trung Quốc.Từ khoảng 2000, kênh tự động bán hàng tự động đã đi vào giai đoạn đầu tư.Kể từ bây giờ thẩm mĩ, kênh

tự động vận chuyển hàng tự động được phát triển chất nổ sau hơn mười năm khám phá và bắt chước.D ần dần, hệ thống nghiên cứu và phát triển tự động của các máy bán tự động tại gia đã được hình thành.Một công nghệ thanh toán di động được áp dụng cho máy bán tự động.Khẩu hiệu

QR được tạo ra tại thời điểm thích hợp.Trong một phần tám, kênh tự động bán hàng tự động mở ra thời đại Internet.Ban nhạc *nbsp; Mấy năm gần đây, tỉ lệ phát triển hàng năm qua qua kênh tự động bán hàng hóa đã vượt quá 100=.Số s ản lượng hàng tháng trung bình của các máy bán tự động đang tăng dần với sự phát triển kinh tế và cải thiện tiêu chuẩn sống của con người.Ban lãnh thổ () và Phần lớn phân phối các máy bán tự động được phân phối tại các vùng ven biển.Với sự phát triển của nền kinh tế và thay đổi khái niệm tiêu thụ trong nước, máy bán tự động đã trở thành một thị trường nổi bật của FMCG, thu hút nhiều hãng nước uống và thậm chí những người khổng lồ tham gia.

tự động vận chuyển hàng tự động được phát triển chất nổ sau hơn mười năm khám phá và bắt chước.D ần dần, hệ thống nghiên cứu và phát triển tự động của các máy bán tự động tại gia đã được hình thành.Một công nghệ thanh toán di động được áp dụng cho máy bán tự động.Khẩu hiệu

Với giá trị của nhân lực trong nước và không gian thương mại ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là đợt phát triển nhanh của ngành công nghiệp dịch chuyển di động tại Trung Quốc, và thị trường kinh nghiệm tương ứng, nền công nghiệp bán máy bán hàng tự động thông minh ở Trung Quốc sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho một đợt phát triển hoành tráng trong tương lai.

tự động vận chuyển hàng tự động được phát triển chất nổ sau hơn mười năm khám phá và bắt chước.D ần dần, hệ thống nghiên cứu và phát triển tự động của các máy bán tự động tại gia đã được hình thành.Một công nghệ thanh toán di động được áp dụng cho máy bán tự động.Khẩu hiệu

tự động vận chuyển hàng tự động được phát triển chất nổ sau hơn mười năm khám phá và bắt chước.D ần dần, hệ thống nghiên cứu và phát triển tự động của các máy bán tự động tại gia đã được hình thành.Một công nghệ thanh toán di động được áp dụng cho máy bán tự động.Khẩu hiệu