Liên lạc

Thông tin vận tải

Chất bảo vệ bong bóng bong bóng

  • +bao bọc phần mềm

Package

  • Poly bảo vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ bong bóng nhiều mảnh gạch, bao bì gỗ

Poly foam protection stretch film carton wooden frame

  • +phần mềm gỗ

Poly foam protection

2.Theo phương pháp biển, Theo không khí, xe lửa, Theo xe hơi như yêu cầu.(

3.Biển


EXR, FOB, CIF, FCA, vân vân...