Liên lạc

AF-S770 Face Mack Venling Machine.

 • Hàng ngày không người đeo mặt nạ trang trí.

 • Giá năng lượng siêu thấp với nhiệt độ chuẩn

 • . Theo cái túi đựng mặt nạ, mặt nạ 400-800 có thể được đặt

 • quét bụi và kiểm soát nước.

 • PC+Điều khiển từ xa điện thoại tự động nhận phép phụ, dễ điều khiển.

ModelAF-S770
DimensionsH: 1933mm, W:1122mm, D: 770 mm
Weight220kg
Selection6 layers
TemperatureNormal temperature
CapacityAbout 400~800 pcs (according to size of goods)
Payment systemCoin, bill, credit card etc.
(our quotation does not include any payment system)
OptionalMultiple -vend function
Merchandise typeMaximum about 53-70choices(canned/bottle/box-packed product)
VoltageAC110-220V/50-60HZ
Standard53-70 slots
Power40w


AF-S770 Face Mack Venling Machine.
 • Màn hình vuông 5mm

  Màn hình vuông 5mm

 • Thông minh Yun.

  Thông minh Yun.

 • Phòng chống trộm

  Phòng chống trộm

 • Dịch vụ mạngName

  Dịch vụ mạngName

 • Lấy từ chối

  Lấy từ chối

Vending Machine Inquiry