Liên lạc

AF-S770 Kẻ bán hàng lớn

 • Áp dụng nhà máy vận chuyển nhiệt độ khẩn cấp

 • Chất lượng cao và hiệu quả với giá cả. Dựa theo kích thước của hàng hóa, hàng cáp 400-800 có thể được đặt

 • Bill, bồi thường đồng xu hỗ trợ, bọc dây chuyền hữu hiệu

 • . nhiều chất dày hơn. Name


ModelAF-S770
DimensionsH: 1933mm, W:1122mm, D: 770 mm
Weight220kg
Selection6 layers
TemperatureNormal temperature
CapacityAbout 400~800 pcs (according to size of goods)
Payment systemCoin, bill, credit card etc.
(our quotation does not include any payment system)
OptionalMultiple -vend function
Merchandise typeMaximum about 53-70choices(canned/bottle/box-packed product)
VoltageAC110-220V/50-60HZ
Standard53-70 slots
Power40w


AF-S770 Kẻ bán hàng lớn
 • Màn hình vuông 5mm

  Màn hình vuông 5mm

 • Thông minh Yun.

  Thông minh Yun.

 • Phòng chống trộm

  Phòng chống trộm

 • Dịch vụ mạngName

  Dịch vụ mạngName

 • Lấy từ chối

  Lấy từ chối

Vending Machine Inquiry