Liên lạc

AF-S770-60C(22SP) đụng vào máy bán điện thoại màn hình

 • Máy bán hàng tự động không liên lạc cho các phụ tùng điện thoại

 • Chuẩn 6 và giờ hàng chục giờ

 • Nhận thân máy bọc thép tổng hợp, bảo hiểm ổn định và chắc chắn

 • Hỗ trợ tiền mặt, thẻ tín dụng và tiền trả di động

 • khốn kiếp

ModelAF-S770-60C
DimensionsH: 1942mm, W:1269mm, D: 795 mm
Weight220kg
Selection6 layers
TemperatureNormal temperature
CapacityAbout 400-800(according to size of goods)
Payment systemCoin, bill, credit card etc.
(our quotation does not include any payment system)
OptionalMultiple -vend function
Merchandise typeMaximum about 60choices(canned/bottle/box-packed product)
VoltageAC110-220V/50-60HZ
Standard60 slots
Power40w


AF-S770-60C(22SP) đụng vào máy bán điện thoại màn hình
 • 22 Inch Touch màn hình

  22 Inch Touch màn hình

 • Thiết bị tổng hợp

  Thiết bị tổng hợp

 • Thông minh Yun.

  Thông minh Yun.

 • Dịch vụ mạngName

  Dịch vụ mạngName

 • Phòng chống trộm

  Phòng chống trộm

Vending Machine Inquiry