Liên lạc

AF-S770-60C(22 inch Chạm Mặt nạ màn hình

 • Hệ thống nhiệt độ phòng

 • hàng giờ siêu phân phối tự động hàng giờ cho mặt nạ khuôn mặt

 • với siêu năng lực

 • Tất-Thép, máy bay bảo vệ nước lắp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp lắp ráp

ModelAF-S770-60C
DimensionsH: 1942mm, W:1269mm, D: 795 mm
Weight220kg
Selection6 layers
TemperatureNormal temperature
CapacityAbout 400-800(according to size of goods)
Payment systemCoin, bill, credit card etc.
(our quotation does not include any payment system)
OptionalMultiple -vend function
Merchandise typeMaximum about 60choices(canned/bottle/box-packed product)
VoltageAC110-220V/50-60HZ
Standard60 slots
Power40w


AF-S770-60C(22 inch Chạm Mặt nạ màn hình
 • Độ sâu

  Độ sâu

 • Thiết bị tổng hợp

  Thiết bị tổng hợp

 • Thông minh Yun.

  Thông minh Yun.

 • Dịch vụ mạngName

  Dịch vụ mạngName

 • Phòng chống trộm

  Phòng chống trộm

Vending Machine Inquiry