Liên lạc

AF-48C(50SP) Máy bán màn hình lớn về sản phẩm y học

 • Thông minh thiết bị bán lẻ cho y khoa

 • 50 inch Màn hình chạm trán

 • Man-Machine interaction với

 • Bill, pain đồng xu, thẻ tín dụng, trả tiền di động, nhận diện mặt đã hỗ trợ BSJdZ Điều chỉnh nhiệt độ 4-25 6C


AF-48C(50SP) Máy bán màn hình lớn về sản phẩm y học
 • 50 inch Chạm màn hình

  50 inch Chạm màn hình

 • Dịch vụ mạngName

  Dịch vụ mạngName

 • Phòng chống trộm

  Phòng chống trộm

 • Hệ thống làm lệch kính

  Hệ thống làm lệch kính

 • Thiết bị tổng hợp

  Thiết bị tổng hợp

 • Thiết bị ướp dẻo

  Thiết bị ướp dẻo

 • Thông minh Yun.

  Thông minh Yun.

 • Thay đổi ướp

  Thay đổi ướp

Vending Machine Inquiry