Liên lạc

Ý kiến về cứng

Theo yêu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp về phần cứng khác nhau:

1Với bộ nén chịu đựng không có bộ lọc

2Screenh

  • 3/5 inch/7cm màn hình LED

  • 10/22cm/ 4cm chạm màn hình

hardware consultation

3Hệ thống trả tiền (

Payment system

Slot