Liên lạc

QKK

  • Q Bảo hành và phục vụ hậu quả là gì?

    Một năm giấy bảo hành. Câu hỏi nào cũng được trả lời trực tiếp.Về vấn đề kỹ thuật, người kỹ sư chuyên nghiệp sau bán hàng sẽ trả lời anh trong vòng mười tiếng, hỗ trợ kỹ thuật cả đời và miễn phí.


  • Q Thời gian hoạt động của hệ thống thanh toán tiền mặt (đồng ý nhận thay đổi tiền)

    Chúng tôi chấp nhận hóa đơn ITL theo mặc định, mà theo thời gian hoạt động lên tới năm trên trung bình cho các thay đổi đồng xu, RIARI, ICT, MEI cho những lựa chọn đáp ứng yêu cầu khác nhau.


  • Q Cuộc sống của một máy bán hàng tự động nhân tạo?

    Ít nhất là mười năm;