Liên lạc

Lợi thế của máy bán mới thông minh và chú ý tới ba điểm sau khi mua (854;

Khi cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, người dân ngày càng yêu cầu thức ăn tươi và lành mạnh.Trong những năm gần đây, những người khổng lồ buôn bán điện tử lớn đã bắt đầu sắp đặt thị trường bán thức ăn tươi, nhưng nó không phải là lý tưởng, trong đó sự không phù hợp thời gian giữa người vận chuyển và người tiêu dùng là một vấn đề rất quan trọng.Trong trường hợp này, sự xuất hiện của cỗ máy bán hàng rong thông minh thức ăn tươi có thể giải quyết được những vấn đề này, nhưng cỗ máy cũng có những thiếu sót của riêng nó.Được rồi. AFGEN sẽ kể cho con nghe chuyện đó.(


) như một sản phẩm thời thượng trong thời đại mới, có thể thu hẹp thành công khoảng cách giữa thương nhân trực tuyến và khách hàng ngoại tuyến, nghe như một giải pháp tốt.Nhiều nhà đầu tư đã thấy lợi ích thương mại nhưng chưa nhận ra sự bất lợi.( Salad Venling Machine) for sale


Những lợi ích của

là rất rõ ràng.Bạn có thể mua rau tươi khi trở về khu dân cư của bạn từ chỗ làm, để bạn có thể tiết kiệm thời gian sử dụng trên thị trường rau củ.Và đôi khi thị trường sẽ bị đóng cửa và anh có thể... và anh có thể... và anh nên mua rau. Nhưng may thay, máy bán hàng t ự động thông minh có thể hoạt động cả ngày, có nghĩa là 24h mỗi ngày.Không cần biết khi nào đi làm, bạn có thể mua rau và các loại thức ăn tươi khác.Máy bán hàng tự động thông minh của thức ăn tươi có cả lợi thế và bất lợi.Ví dụ, có các loại rau củ giới hạn được lưu trữ trong máy bán hàng, nên người tiêu dùng chỉ có thể mua các loại rau gói và có thể ngon và ngon và ngon và ngon cơmTất nhiên, lợi thế còn hơn bất lợi.Dù sao thì, công nghệ đang cập nhật và tối ưu.