Liên lạc

Anna VENKhu MACHINE C.I.

AFEN VENDING MACHINE Co, Ltd.

AFlăn là một tiệm bán hàng tự động sản xuất và một công ty thương mại đã làm việc trong ngành này hơn chín năm, chuyên môn về phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm tương tự trong lĩnh vực công nghệ tự động.Là người lãnh đạo của nhà cung cấp các giải pháp cung cấp hệ thống bán hàng tự động với khả năng kỹ thuật cao và năng sản xuất khổng lồ.AFGEN là chuyên gia sản xuất các máy bán hàng tự động có giá trị cao, và có nguồn cung cấp hàng tại các khách hàng tại các công ty.


Tòa nhân có một công nghệ hạt nhân độc lập và một trung tâm nghiên cứu và phát triển bền vững, dây sản xuất kim loại cao cấp gia đình, dây phun xịt bảo vệ môi trường tự động, dây ghép cuối cùng, và các loại thiết bị thử nghiệm CNC chính xác khác nhau.


AFlăn đòi xây dựng một căn cứ sản xuất to àn cầu chất lượng cao cấp cho các máy bán hàng tự động, cung cấp chất lượng cao và tất cả các loại sản phẩm bán hàng tự động trên thế giới, với các sản phẩm phân loại thích hợp và giải chuyên nghiệp bán lẻ tự động cho khách hàng khác nhau, đảm bảo chi tiết hàng cao cấp,cao độ hòa nhập sản phẩm, hiệu quả đáng chú ý, độ bền vững và đáng tin, và dễ bảo trì.