Liên lạc
Cà phê và bánh quế

Đặc trưng của AFEN Coffee Combo Venling Machine

 • 19 Sẽ Sẽ bán màn hình quảng cáo BBJDZ Touch panel, 4 cold and 4 nóng liền thèm uống

 • Cái tiêu chuẩn tốn tốn tốn kém và ít năng lượng

 • Một môđun ướp lạnh hữu ích hơn Môi trường lắp ráp;

 • với ngăn tủ kim loại chống trộm, bảo đảm và đáng tin

 • một cửa đo từ điện với chìkhả năng nhận biết ánh sáng


Buy Cà phê và bánh quế
Cà phê và bánh quế

Máy bán cà phê bình dân

.

Cà phê và bánh quế GALLERY

 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế
 • Cà phê và bánh quế