Liên lạc

Máy bán tiền mặt

Cash Vending Machine

Cash Vending Machine


  • Tiền mặt là cách trả tiền truyền thống nhất và cũng là cách trả tiền thường nhất của máy bán hóa đơn bây giờ trên thế giới.(

  • Những máy bán hàng tự động cung cấp tiền mặt hỗ trợ cho các quốc gia lớn trên thế giới.*

  • ! Tỉ lệ nhận dạng tiền tệ hơn 95 NameBan chấp nhận hóa đơn và chấp nhận đồng xu chúng tôi cung cấp là các hãng hàng đầu ngon trên khắp thế giới và 99.Khẩu hiệu của chúng ta dựa trên MDB.