Liên lạc

Máy bán sách

Bán máy bán hàng cho tất cả các trường học và lớp học và lớp họcNó khuyến khích học sinh tập trung vào đọc và phát triển thói quen đọc.


Có những dự án như thế ở Trung Quốc, các công ty sách hợp tác với chính phủ, và các trường học (đặc biệt là trường chính), cung cấp sách cho học sinh bằng máy bán tự động.Và cũng có một dự án bán sách cho nhà ga.

Book Vending Machine for School

Vả lại sách, Afen cung cấp các loại giải pháp hàng tự động BSJZ để có thể phân phát tạp chí hay báo bởi vì nó có các khe hở mềm.Chúng ta có thể tạo ra hệ thống hàng tự động Vâng.