Liên lạc

Máy bán tự động có thể trở thành một điểm bán mới cho khách sạn

Với người;trói buộc và trói buộc và thăng hoa trong vật liệu, du khách đã trở thành một s ự lựa chọn mới cho mọi người ở mọi lứa tuổi và cả hai giới.Chọn một khách sạn với cả dịch vụ tốt và chất lượng tốt trong một chuyến đi thoải mái và thoải mái là một vấn đề với nhiều người.Với cách đạo diễn hệ thống máy bán đồng hàng, một số thứ mới hết loại máy bán đồng hàng tự nhiên. Một số thứ mới mới hệ thống bán đồ hàng tự động theo nhu cầu khác khách khác khác khác kháTrước đây, khi một vị khách gặp thời tiết và cần thuốc giải khẩn cấp, ông có thể cần gọi cho bàn tiếp tân của khách sạn, và nhân viên sẽ mang thuốc đến phòng.Tình hình đang trở nên đơn giản hơn nhiều với sự xuất hiện của BSJdZ.Khách chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại di động để hoàn thành phần thanh to án, và rồi cái máy vận chuyển thuốc


tự động tiện sẽ cung cấp những loại thuốc tương ứng, nhờ đó nó làm giảm đáng kể việc lãng phí thời gian của khách và làm tăng hạnh phúc của du lịch.() Đây là tiện lợi của các máy bán tự động mới tạo ra.Tôi tin rằng trong tương lai gần, máy bán tự động sẽ trở thành thiết bị tiêu chuẩn cần thiết cho mỗi khách sạn.