Liên lạc

Máy sản xuất ngón tay

ID recognition

Công nghệ nhận diện ID có thể xác định thân phận của khách hàng khi khách hàng mua hàng, được s ử dụng rộng rãi trong việc bán rượu và thuốc lá.nhiều nước mà trẻ em bị cấm mua những thứ đó.

Nó cũng phù hợp cho các công ty cần ghi lại thông tin khách hàng.


 Facial recognition

Fingerprint recognition

Facial recognition

Fingerprint recognitionIn China, Alibaba cũng dùng nhận diện khuôn mặt để trả tiền thay vì dùng QR, người ta có thể mua các sản phẩm từ hệ thống nhận dạng khuôn mặt và tại những máy bán hàng tự động, cho dù họ không dùng điện thoại cũng như không dùng tiền mặt.

Giống như nhận diện khuôn mặt, nhận dạng vân tay là một cách mới để trả tiền cho hệ thống hàng hóa cao cấp .Với máy bán vân tay, người ta dùng dấu vân tay thay vì mã thanh toán.