Liên lạc

Dịch vụ bán sau

L.Nếu có vấn đề gì trong quá trình lắp đặt, công ty chúng tôi hướng dẫn người dùng dùng máy qua điện thoại, fax, e-mail hoặc các phương tiện khác.

2.Khách hàng có thể tham dự chương trình huấn luyện trực tuyến

  • một hoặc hai lần một năm

  • Dịch vụ huấn luyện tại nơi Mạng (chỉ một nhà máy A.A.R)

  • Hướng dẫn cỗ máy (chỉ riêng)

Một năm bảo hành miễn phí, bảo dưỡng trọn đời và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

4.Spares

  • Tạm thời bảo hành, chúng tôi hỗ trợ phụ tùng miễn phí nếu cần thiết

  • Bên ngoài bảo hành, chúng tôi cung cấp phụ phí