Liên lạc

Hệ thống quản lý AS

Hệ thống quản lý AS cung cấp giải pháp đầy đủ thông minh.Nó có thể cung cấp chiến lược kinh doanh, hiệu quả hơn, đạt được một hoạt động bền vững với mức lợi nhuận cao dựa trên phân tích dữ liệu lớn.


AFEN SAAS management system


Cho đến nay, nó đã tiếp cận hàng trăm thiết bị bán lẻ và chạy trực tuyến trên nhiều server.Máy phục vụ lớn nhất có gần 60000 máy chạy trực tuyến cùng lúc.


AFEN-SAAS-management-system2.png


Một khi mua được một máy bán tự động nhân tạo, chức năng cơ bản của hệ thống SAAS là miễn phí.Nó tối ưu mọi chức năng như bên dưới và dễ sử dụng.

AFEN SAAS management system